free website design templates
Mobirise

Van BV naar IB onderneming door middel van de geruisloze terugkeer


Hier wordt in kort bestek de geruisloze terugkeer van een BV naar een IB-onderneming uitgelegd. De nadruk ligt op de voordelen en de voorwaarden. 
Een directeur/eigenaar (dga) van een BV kan vaak voordelen halen als zijn of haar onderneming voortaan als IB-onderneming wordt geëxploiteerd. Een eenmanszaak dus, of bij meerdere dga`s een maatschap, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. Een terugkeer van een BV naar een van deze rechtsvormen kan zowel ruisend als geruisloos plaatsvinden. Hieronder staan de kenmerken van de geruisloze belastingvrije terugkeer. 

Voordelen van een IB-onderneming zijn:
    1. Geen verplicht dga salaris, het zogenaamde gebruikelijk loon;
    2. Veel lagere belastingdruk;
    3. Verliescompensatie met inkomen uit dienstbetrekking;
    4. Accountantskosten zijn lager, besparingen van duizenden euro`s zijn mogelijk;
    5. Geen verplichte deponering publicatierapport bij de kamer van koophandel;
    6. Geen overeenkomsten tussen onderneming en ondernemer.

Voordelen bij de geruisloze terugkeer naar een IB-onderneming zijn:
    1. Voorkomen afrekenen bij de bv over stille reserves;
    2. Voorkomen afrekenen ab-claim;
    3. Voorkomen overdrachtsbelasting bedrijfspand;
    4. Voorkomen afrekening TBS pand;
    5. De wens de BV te liquideren uit kostenoverwegingen.

Een andere goede reden om naar de IB onderneming te gaan middels geruisloze terugkeer.
Verliezen in de BV die bij gebrek aan voldoende resultaat niet meer verrekend kunnen worden, kunnen in de IB onderneming weer wel verrekend worden. Laat het verlies niet verdampen.

Verliesgevende BV.
Bij verliesgevende BV`s is het altijd gunstig om naar de IB rechtsvorm te gaan. Er wordt immers wel loonheffing over het gebruikelijk loon betaald. Stel het gebruikelijk loon is € 75.000,00 en het verlies € 25.000,00. De belastingdruk is dan € 31.965,-. De belastingdruk bij een IB onderneming over 50.000,- zou € 12.247,- zijn. Een verschil van maar liefst € 19.718,-.

Diverse aandachtspunten. 
Het betreft een complexe regeling, wat waarschijnlijk de reden is dat er vaak geen gebruik van gemaakt wordt terwijl toepassing ervan voor het bedrijf wel erg gunstig kan zijn, en soms zelfs het voortbestaan van de onderneming kan betekenen.

Het is verplicht om na de terugkeer naar de IB-onderneming de BV te liquideren.

Indien er sprake is van een holdingstructuur dienen er voorbereidende maatregelen genomen te worden. Geruisloze terugkeer is alleen mogelijk bij een BV waarvan natuurlijke personen de aandelen houden .

Geruisloze terugkeer is verder alleen mogelijk als de BV een onderneming drijft. Een BV met alleen beleggingen kwalificeert niet. Bij een mix dient er gesplitst te worden.

De methode geruisloze terugkeer is mogelijk voor iedere BV. Ook als in het verleden direct gestart is met een BV en niet met een IB onderneming. (de term “terugkeer” is misleidend)

Er geldt geen minimale voortzettingstermijn. De onderneming mag best na 1 maand verkocht worden. De faciliteit mag echter niet worden toegepast als er al sprake is van een geplande en concrete verkoop. Dat reeds vaststaat dat de onderneming op termijn zal worden overgedragen vormt geen beletsel. 

Meestal werd/wordt er gekozen voor de rechtsvorm BV omdat die een betere bescherming tegen aansprakelijkheid biedt, hoewel die bescherming tegenwoordig afhankelijk van de situatie minder is. Er kunnen natuurlijk ook nog andere redenen zijn om voor de BV te kiezen. Het vereist steeds maatwerkadvies om te komen tot een goede keuze voor de rechtsvorm van uw bedrijf. 

In plaats van de geruislose terugkeer kan ook gekozen worden voor de ruisende terugkeer. Die is veel eenvoudiger, maar kan minder gunstig uitpakken.

Wettelijk kader.
Het wettelijke kader van deze regeling is in de wet IB, wet VPB en wet WBR geregeld. Hieronder staan de van toepassing zijnde artikelen:
    1.    Art. 14c VPB - geen winstneming ter zake van stille & fiscale reserves en goodwill;
    2.   Art. 3.54a IB - terugkeerreserve op de openingsbalans IB onderneming;
    3.   Art. 3.69(1)(b) IB - omzetting oude dag reserve in lijfrenteaanspraak;
    4.   Art. 3.98 IB - doorschuiving van TBS pand naar ondernemingsvermogen;
    5.   Art. 3.150(7) IB - terugkeer verliesverrekening bv naar IB;
    6.   Art. 4.16(5) IB - liquidatie uitkering voor het aanmerkelijk belang;
    7.    Art. 4.24a IB - geen negatief vervreemdingsvoordeel, wordt een negatieve terugkeerreserve;
    8.   Art. 4.34(5) IB - betreft het vervreemdingsvoordeel van het ab;
    9.    Art. 4.42a IB - doorschuiving ab-claim naar terugkeerreserve op IB balans;
  10.    Art. 15(1)(f)(2) WBR - vrijstelling overdrachtsbelasting ter zake van het bedrijfspand.

Daarnaast zijn nog van toepassing de standaardvoorwaarden ex art. 14c Wet VPB 1969 en het besluit van 2 oktober 2018, nr. 2018/99281, waarin een groot aantal beleidstandpunten staan.

Adres
Kruburg 76
5632 PJ  Eindhoven


Contact
marc@bedrijfswaardering.expert

Marc Couteaux 06-51299647© Copyright 2018 Couteaux Bedrijfsadvies BV - Bedrijfswaarderingen & Fiscaal-Juridische herstructureringen

Algemene voorwaarden              Disclaimer              Privacyverklaring